Ara
  • Ayhan Bölükbaşı

Şükran Günü Hediyesi

Şükran Günü (Thanksgiving Day) ABD ve Kanada'da hasata ve geçmiş yılın tüm nimetlerine şükretmek için kutlanan bir gün olup, iki ülke arasındaki boylam farkının getirdiği farklı hasat takvimi nedeniyle, Kanada'da Ekim ayının ikinci pazartesi günü, ABD'de ise Kasım ayının dördüncü perşembesinde kutlanır.


Vergi Kanunlarında önemli değişiklikler öngören “Dijital Hizmetler ve Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” komisyonda kabul edildi. Medyada ön plana çıkarılan konular dışında bazı değişiklikler de yapılıyor. Şükran günü ülkemizde kutlanmıyor ancak bu güne denk gelen ve bize hediye edilen (!) bu yeni vergi paketinde benim dikkatimi çeken konuları aşağıda paylaşmak istedim.

- İlgili yıldan önceki yılda, verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon Türk Lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Avrodan az olanlar dijital hizmet vergisinden muaf tutulmaktadır. Hasılat tespitinde UFRS veya TFRS uyarınca konsolide finansal tablolarda yer alan tüm işletmelerin mahiyet ve tutar itibariyle kesinlik kazanan tüm hasılatı dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.

- Dijital hizmet vergisinin mükellefi dijital hizmet sağlayıcıları olarak belirlenmiştir. Mükellefin dar veya tam mükellef olması mükellefiyete tesir etmeyecektir.


- Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili birer aylık vergilendirme dönemlerinde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılat olacaktır. Verginin oranı %7,5 olacaktır. Grup şirketler var ise sadece verginin konusuna giren işlemlerden elde edilen hasılat dikkate alınacaktır. Vergi oranını arttırma veya eksiltme yetkisi Cumhurbaşkanı’na aittir. Vergi aylık beyannameler ile beyan edilecektir.


- Kambiyo satışları üzerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı binde ikiye çıkarılmaktadır. Bu vergi oranının kambiyo muamelelerinde on katına kadar arttırılabileceğihükmü ilgili kanun metnine eklenmiştir.


- Konaklama hizmeti ile bu hizmetle birlikte sunulan hizmetlerden alınmak üzere konaklama vergisi ihdas edilmektedir. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetten yararlananlara sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, plaj, termal ve benzeri alanların kullanımı hizmetleri gibi diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabi olacaktır. Konaklama vergisi oranı %2olup, 2020 yıl sonuna kadar %1olarak uygulanacaktır. Cumhurbaşkanı sadece vergi oranını arttırmaya değil, konaklama tesisinin türüne, sınıfına ve bulunduğu yere göre farklılaştırmaya yetkilidir. Bu vergi de aylık beyan edilecektir.


- Belirli bir tutarı aşan istisna serbest meslek kazançları ile belirli tutarı aşan ücret gelirlerinin yıllık beyannameyle beyan edilmesi sağlanmaktadır. GVK 103 maddede yer alan tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarları aşanlar artık istisnadan faydalanamayacaklardır. 2019 yılı için bu tutar 98.000 TL dir.


- Çalışanlara ulaşım amacıyla toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının verilmesi şeklinde sağlanan menfaatler istisna kapsamına alınmaktadır. Günlük 10 TL limit belirlenmiştir.


- İşletmelerde kullanılan binek otomobillerin amortisman ve giderlerine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Sınırlamalar şöyledir:


        i. Kiralanan binek otomobillerin aylık kira bedelinin 5.500 TL ye kadar olan kısmı

      ii. Satın alınanların ÖTV ve KDV toplamı en fazla 115.000 TL ye kadar olan kısmı

      iii. Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i

       iv. ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL yi ve

   v. Eğer ÖTV ve KDV araç bedeline eklenirse (yani gider yazılmayıp amortismana tabi tutulursa) Amortismana tabi kısmı 250.000 TL yi aşmayan kısmı gider yazılabilecek.


- Birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerin artık sadece GVK. 103 madde tarifesinde yer alan birden sonraki işverenlerden aldığı ücretin 2. dilimi geçmemiş olması yeterli değil. Ayrıca birinci işverenden aldığı ücret toplamının da aynı tarifenin dördüncü dilimini geçmiş olmaması halinde beyanname vermeyecek.Bu iki şartı bir arada sağlayamıyorsa beyanname vermek zorunda kalacak.

- Gelir Vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmektedir. GVK 103 tarifesine 5. Dilim ekleniyor. 500 bin TL ve vergi oranı %40 oluyor.


- Değerli konutların vergilendirilmesine yönelik olarak değerli konut vergisi ihdas edilmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5 milyon TL üzeri olan mesken nitelikli taşınmazlar için vergi ödenecek.


       i. 5.000.000 TL- 7.500.000 TL arasında olanlar (Binde 3)

      ii. 7.500.001 TL-10.000.000 TL arasında olanlar (Binde 6)

     iii. 10.000.000 TL ve üzeri olanlar (Binde 10)


Tek taşınmazı olan ancak sadece emekli maaşı alan veya geliri olmayan kimselere muafiyet uygulanacak. Yılda bir beyan edilip iki taksitte ödenecek.


- Şehit yakınları ve gaziler ile başarılı sporculara yapılan yersiz ödemelerin terkininin sağlanması amaçlanmaktadır. Daha önce bu şekilde tespitler var ise artık borç çıkarılmayacak, çıkarılmış borçların ödenmemiş kısımları terkin edilir eğer tahsil edilmiş ise de iade edilmez. Af çıkarılmış, ödeyen de ödediğiyle kalmıştır. (madde 41)

- Kanun teklifi 40. Maddesinde; 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki kanunda değişiklik yapılarak, 1.1.2019 tarihinden geçerli olmak üzere Bakan ve Cumhurbaşkanı tarafından arttırılan net borç kullanım tutarına yetmiş milyar TL ilave edilerek uygulanacağı ifade edilmektedir.


- Gayrımenkul devir işlemlerinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenecek taşınmaz değerlerininin de esas alınması, gerçek bedel üzerinden beyan esasının pekiştirilmesi hedefleniyor.


- Sporculara ve spor hakemlerine tanınan istisna kaldırılmaktadır. Sporculara ve hakemlere ödenen ücretlerden kesilecek vergilerde stopaj oranı %15'den %20'ye çıkıyor. Yıllık ücret geliri 500 bin TL'nı aşan sporcularda ise beyanname verme zorunluluğu getiriliyor.


- Avukat vekalet ücreti ödemelerinde vergi tevkifatının kim tarafından yapılacağı netleştirilmektedir.


- Vergi kanunlarında yer alan bazı maktu tutar ve nıspi oranlar için yetki düzenlemeleri yapılmakta.


- Vergiye gönüllü uyumu arttıracak şekilde her aşamada mükellefe tarh edilen vergi ve kesilen cezaları ödemeyi teşvik edici indirim mekanizmaları getirilmekte.


- Analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak vergi mükellefiyetlerinin terkin edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmakta.


GÜNÜN SÖZÜ: Hediye almak her zaman hoşunuza gitmeyebilir.

55 görüntüleme
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon

© 2023 by Talking Business.  Proudly created with Wix.com

GÜNCEL HABERLER İÇİN KAYIT OLUN
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now